Rettigheter

Alle rettigheter til dette nettstedet blir forvaltet av Cappelen Damm As. Bruk av stoffet på nettstedet (illustrasjoner, tekst, fotografier osv) er blant annet regulert av åndsverkloven og markedsføringsloven.

Utskrifter og mangfoldiggjøring av utskrifter kan skje i samsvar med generelle avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Elektronisk (digital) kopiering som ikke er hjemlet i lov eller avtale, er forbudt.

Bruk eller utnyttelse som ikke er i samsvar med ovennevnte bestemmelser, må klareres med Cappelen Damm AS. Den som bruker stoffet på annen måte, vil kunne bli anmeldt og/eller avkrevd erstatning.

Kopinor: MED RETT TIL Å KOPIERE: http://www.kopinor.no/brukere/utdanning/grunn-og-videregaende-skoler

Tilbake til forsiden