Kjøp og administrasjon av lisens

Tavleboka kan bestilles i nettbutikken på www.cdu.no . Dette må du gjøre for at du og klassen kan få lagret alt dere gjør i tavlebøkene.

Før du kan bestille lisens, må du være registrert på www.cdu.no som lærer ved skolen din. Oppe i høyre hjørne står det Logg inn/Registrer. Bare følg instruksene videre. Dersom du allerede er registrert, kan du bestille lisensen når du har logget inn. Legg i handlekurven på vanlig måte.

Stairs Tavlebok 1-4 er en lærerlisens og gjelder for én unik bruker. Lisensen gjelder for et skoleår og fram til skolestart påfølgende skoleår. Lisenser som bestilles etter 1. april gjelder ut inneværende skoleår og hele neste skoleår.

Tilbake til forsiden